Moc 6416 updating network infrastructure active

Rated 3.91/5 based on 584 customer reviews

3-päevane kursus Microsofti ametliku koolituse MOC#20741 baasil on mõeldud süsteemihalduritele, et õppida detailselt tundma server 2016 võguteenuseid ja protokolle ning nende planeerimist ja haldust.

Koolituse läbinu oskab: Get expert instruction and hands-on practice configuring and managing clients and devices by using Microsoft System Center v1511 Configuration Manager, Microsoft Intune, and their associated site systems.

Koolituse läbinuna mõistad teenuste juhtimise praktikat, ITIL teenuse elutsüklit, võtme printsiipe ja rolle ning saadavad teadmisi üldistest teenuste juhtimisega seotud kontseptsioonidest ja mõistetest, valitud protsessidest ja funktsioonidest ning tehnoloogia ja arhitektuuri kaalutlustest.4-päevane kursus Microsofti ametliku koolituse MOC#20743B baasil on mõeldud süsteemihalduritele, et õppida tundma server 2016 infrastruktuuri teenuste paigaldust ja haldamist.Kursuse jooksul vaatame mismoodi rakendati samu tehnoloogiaid vanas server 2012 / R2 operatsiooni-süsteemis ja kuidas seda kõike uues Server 2016-s rakendada.Koolituse eesmärgiks on selgitada IT riskihalduse parimaid praktikaid ja standardeid ning läbi teha IT riskide haldamise praktiline harjutus alustades riskide analüüsist kuni IT-l baseeruvate teenuste taastetegevusteni välja.Koolituse läbinu: 3-päevane kursus peab silmas IT- spetsialiste, kes on spetsialiseerunud ettevõttes klientidele suunatud infrastruktuuri ja teenuste rakendamiseks, et planeerida, paigaldada, uuendada ja seadistada kliendid turvaliselt tööle neile vajaliku rakendustarkvaraga.

Leave a Reply